mlsuprave-lat
Njegoševa 18 34220 Lapovo, Srbija  Tel: +381 34 853 159   E-mail: office@lapovo.rs
VESTI

Položaj

Lapovo ima veoma povoljan geostrategijski značaj jer se nalazi na raskrsnici auto-puta Beograd-Niš i železničkoj pruzi Beograd-Niš-Atina, sa železničkim čvorom u Lapovu  sa  veoma važnim  sadržajima. Zahvaljujući  tome  što  se nalazi na tako važnim  komunikacijama Opština Lapovo ima  izuzetnu perspektivu za dalji razvoj. U Lapovu živi 8228 punoletnih stanovnika, a prosečna starost stanovništva iznosi 41,5 godina  (40,4 kod muškaraca i  42,6 kod žena). U naselju ima 2300 domaćinstava, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 3,23.

PDF Karta 33mb

PDF Karta 29mb

Dolinama reka Lepenice i Rače odvajaju se uporedni putevi od velikomoravskog puta meridijanskog pravca pa ovi prirodni pravci determinišu relevantne komunikacione veze u vidu drumskih i železničkih saobraćajnica. Središnjim delom opštine Lapovo u pravcu sever-jug pružaju se strateški saobraćajni pravci u vidu autoputa E-75 u dužini od 8,7 km, uporednog puta II reda R-214 i železničke pruge Beograd-Niš-Skoplje-Atina (1884.) u dužini od 8,5 km sa železničkim čvorom na teritoriji opštine. Transverzalni komunikacioni pravci dolinom Lepenice i Rače takođe predstavljaju važne saobraćajnice koje povezuju Pomoravlje sa unutrašnjošću Šumadije. Lapovo je magistralnim putem i železničkom prugom (1887.) povezano sa Kragujevcem i Kraljevom, svilajnačkim putem sa Resavom, a drumskom saobraćajnicom Markovac-Rača-Natalinci-Topola-Aranđelovac-Lazarevac sa Ibarskom magistralom. Postojeće saobraćajnice ukazuju na izuzetno povoljan geostateški položaj Lapova koji se ogleda u dobroj povezanosti kako sa ostalim delovima Republike Srbije, tako i sa zemljama u regionu.

Prostorni značaj Lapova ogleda se u sledećem:

– kroz Lapovo prolazi autoput E-75/ Koridor 10, državni put II reda R-214 („Carigradski put“) i državni put I reda M.1.11 koji se priključuje na autoput E-75;
– postojanje dve priključne petlje na autoput E-75;
– Lapovo je od Beograda udaljeno 106km, a od Niša 129km;
– od Kragujevca je udaljeno 31km i odgovarajućim saobraćajnicama je povezano sa Zapadnom Srbijom i Crnom Gorom;
– predstavlja važan železnički čvor sa tri železničke stanice jer kroz naselje prolazi međunarodna pruga Beograd-Niš i neelektrificirana pruga Lapovo-Kragujevac-Kraljevo;
– nalazi se u središnjem delu Velike Morave.

2018 Opština Lapovo i Infostil agencija. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.