mlsuprave-cir
Његошева 18 34220 Лапово, Србија  Teл: +381 34 853 159   E-пошта: office@lapovo.rs

Дом здравља

Здравствена станица Лапово, 1969. године постаје самостална радна организација дом здравља Лапово, која одлуком Министарства здравља Србије, у складу са законом о здравственој заштити од 01.09.1990. године, чини саставни део здравственог центра Крагујевачког “Др Михајло Илић”. У то време, дом здравља Лапово, као организациона јединица поменутог центра, пружа здравствене услуге становницима општине  Лапово. 11.05.1998. године Дом здравља Лапово уредбом о плану мрежа здравствених установа Србије, односно распоредом и бројем здравствених установа, који је саставни део ове уредбе, утврђено је да дом здравља Лапово треба да буде самостална здравствена организација за пружање здравствених услуга становништву општине Лапово, што овај сам постаје . Садашњи објекат, односно, зграда зубне поликлинике дома здравља Лапово изграђена је и свечано је усељена 13.02.1984. године. Изградња нове зграде дома здравља Лапово отпочела је августа 1995.год. завршетак и усељење спратног дела, завршена је марта 2004. године.

Иве Андрића бр.9
34220 Лапово, Србија
Телефон за грађане: (034) 853-911

Директор: 034/850-130

Остали телефони:
034/853-349
Фак: 034/853-349

Пиб: 102115203
Матични број: 17211986

Наше адреса електронске поште:
dzlapovo@open.telekom.rs
www.dzlapovo.rs

2015 Општина Лапово и агенција Инфостил. Забрањено преузимање садржаја без дозволе издавача.