mlsuprave-cir
Његошева 18 34220 Лапово, Србија  Teл: +381 34 853 159   E-пошта: office@lapovo.rs

Запослени у здравству

И Службе за здравствену заштиту жена, деце и школске омладине, поливалентну патронажу, лабораторијску дијагностику и дечју превентивну стоматологију

Одсек за лабораторијску дијагностику:

1.Јовановић Саша , дипл пх, биохеничар
2.Александровић Слађана, Медицински техничарлаборант
3.Стевановић Марија, Медицински техничарлаборант
4.Филиповић Верица, Медицински техничарлаборант
5.Филиповић Весна, Медицински техничарлаборант

Одсек за здравствену заштиту деце , школске омладине и дечју превентивну стоматологију:

1.Станојевић Весна, др спец.педијатар, Начелник
2.Цветковић Љубинка Медицински техничар
3.Лукић Гордана Медицински техничар
4.Лазаревић Виолета др стоматологије
5.Шикоња Светлана Стоматолошки техничар

Одсеку за здравствену заштиту жена и поливалентну патронажу:

1.Боричић Мирјана спец.гинекологије
2.Петровић Мирјана Медицински техничар
3.Петровић-Златковић Сандра Патронажна сестра
4.Солунац Снежана Патронажна сестра

II Служба за здравствену заштиту одраслог становништва, запослених, хитну медицинску помоћ, кућно лечење и здравствену негу и општу стоматологију

Одсек за хитну медицинску помоћ у установи и на терену и кућно лечење:

1.Мујковић Марија др медицине
2. Александра Шишковић-Радомировић др медицине
3.Крстић Драгана Медицински техничар
4.Достанић Славица Медицински техничар
5.Рајић Снежана Медицински техничар
6.Солунац Смиљана Медицински техничар
7. Јовичић Гордана Медицински техничар
8. Данијела Ђорђевић Медицински техничар на терену

Одсек за здравствену заштиту одраслог становништва:

1.Вујаклија Невенка спец.опште медицине, Начелник
2.Миленковић Данијела др медицине
3.Рашковић Весна др медицине
4. Мујковић Срђан, др медицине
5. Солунац Малина Главни медицински техничар
6. Арсенијевић Тања Медицински техничар
7. Томановић Наташа Медицински техничар
8.Јоцић Ивана Медицински техничар
9.Јанковић Слободанка Медицински техничар
10.Спасојевић Радица Медицински техничар

На специјализацији:

1.Стевановић Дејан др медицине
2.Драгана Голубовић-Прешић др медицине

Одсек за интерну медицину и медицину рада:

1.Сузана Жугић спец.медицине рада , Директор
2.Вујаклија Душан спец.медицине рада
3. Бојичић Татјана др спец.интерне медицине
4. Весна Д.Шишковић Медицински техничар
5. Здравковић Славица Медицински техничар
6. Горан Дробњак, Физиотерапеутски техничар

Одсек за општу стоматологију:

1.Маринковић Дејан др стоматологије
2.Гајић Славољуб Зубни техницар
3.Шишковић Весна Стоматолошки техничар

IIIСлужба за правне, економско-финансијске, техничке и друге послове

Одсек за правне и економско-финансијске послове :

1.Мркоња Радојка дипл еццНачелник
2.Драгица Савић дипл еццШеф
3.Стојановић Татјана Референт општих послова
4.Петровић Славиша Благајник.
5.Јовановић Бобан Референт у рачуноводствувозач

Одсек за техничке и друге послове:

1.Дмитрић Петар Санитарни техницар
2.Јеленковић Милош Возач
3.Миличић Славољуб Референт за заштиту од пожара -Возач
4.Тошиновић Славиша Возач
5.Вуколић Љубинко Возач
6.Рајковић Ана Помоћни радник
7.Шишковић Снежана Помоћни радник
8.Прокић Сузана Помоћни радник
9.Попадић Верица Помоћни радник

2015 Општина Лапово и агенција Инфостил. Забрањено преузимање садржаја без дозволе издавача.