mlsuprave-cir
Његошева 18 34220 Лапово, Србија  Teл: +381 34 853 159   E-пошта: office@lapovo.rs

Обједињенa процедурa

ocedura
Обједињена процедура је поступак, или скуп поступака из области изградње које спроводи Општинска управа по службеној дужности, у име и за рачун странке, прибављањем потребних услова и других докумената од републичких и локалних јавних предузећа, Службе за катастар непокретности и других организација којима су поверена јавна овлашћења.

Погледајте следећа документа:

-Локацијски услови
-Документација за грађевинске дозволе
-Документација за употребне дозволе
-Решења о одобрењу извођења радова

2015 Општина Лапово и агенција Инфостил. Забрањено преузимање садржаја без дозволе издавача.