mlsuprave-cir
Његошева 18 34220 Лапово, Србија  Teл: +381 34 853 159   E-пошта: office@lapovo.rs

Одборници

«Заклињем се да ћу се у раду Скупштине општине Лапово придржавати Устава, Закона, Статута општине Лапово, и Пословника о раду Скупштине општине Лапово, и да ћу часно и непристрасно вршити дужност одборника, руководећи се интересима грађана».

Драган Солунац
Срђан Мујковић
Иван Шишковић
Слађана Вујичић
Бобан Миличић
Дејан Петровић
Радосав Павловић
Јелена Михајловић
Мирела Ћибић
Марија Голубовић
Виолета Стојановић
Саша Крстић
Александра Петровић
Славица Златковић
Саша Кумрић
Дејан Коћић
Игор Исаковић
Сладјана Александровић
Дарко Вујовић
Иван Петровић
Небојша Милетић
Дејан Којанић
Миомир Младеновић
Зоран Станковић
Драган Стојановић
Горан Петровић
Синиша Солунац
Зоран Павловић
Слађана Ристић

2015 Општина Лапово и агенција Инфостил. Забрањено преузимање садржаја без дозволе издавача.