mlsuprave-cir
Његошева 18 34220 Лапово, Србија  Teл: +381 34 853 159   E-пошта: office@lapovo.rs

Порекло породица у Лапову

Старинци:

-1, Веселиновићи (Јанковићи, Веселиновићи, Ђорђевићи и Марјановићи), Никољдан.
-2, Врцићи (Јовановићи) Ђурђиц.
-3, Вучковићи, Ђурђиц.
-4, Глигоријевићи, Никољдан.
-5, Гроздићи (Васиљевићи), Никољдан.
-6, Којанићи (Новаковићи), Ђурђиц.
-7, Којићи (Јанићи), Никољдан.
-8, Милорадовићи, Ђурђиц.
-9, Ристићи (Богосављевићи, Ристићи и Бојичићи), Аранђеловдан.
-10, Симеуновићи (Вељковићи), Стевањдан.
-11, Степанчевићи (Максимовићи, Милојевићи, Степанчевићи и Павловићи-Стојановићи), Јовањдан.

Досељени у периоду од 1690. до 1736. године.

-15, Бабићи, Колашин (Стара Србија), Мратиндан.
-22, Гавазовићи, непознато, Мратиндан.
-24, Главашевићи (Пајкићи), непознато, Никољдан.
-25, Гмитровићи (Ћирићи), непознато, Св. Врачи.
-26, Дамњановићи, непознато, Ђурђиц.
-30, Ђуричићи (Вујичићи), непознато, Никољдан.
-33, Исаковићи (Радојевићи-Винкићи), непознато, Никољдан.
-37, Јеленковићи (Павловићи), непознато, Никољдан.
-42, Кривчевићи, непознато, Аранђеловдан.
-50, Милановићи (Велисављевићи и Радисављевићи), непознато, Стевањдан.
-52, Миличићи, непознато, Ђурђиц.
-54, Милосављевићи, непознато, Никољдан.
-61, Попадићи, непознато, Никољдан.
-66, Рафаиловићи (Мијаиловићи), непознато, Стевањдан.
-71, Степановићи, непознато, Никољдан.
-73, Стојкићи (Курјачки-Ивковићи), непознато, Стевањдан.
-77, Тулбићи (Матићи), непознато, Никољдан.

Досељени у периоду од 1737. до 1787. године:

-87, Банковићи, Сјеница, Никољдан.
-95, Бугарчићи, Трн (Бугарска), Никољдан.
-106, Гајићи, Ресава, Никољдан.

-110, Гојковићи (Ђорђевићи, Гојковићи и Вуловићи), Велики Дреновац (Леви Слив Биначке Мораве), Ђурђиц.
-117, Живанчевићи (Јовичићи), Косово, Никољдан.
-120, Здравковићи, Косово, Ђурђиц.
-121, Златковићи, Самоково код Новог Брда,Никољдан.
-169, Мутавџићи (Стојановићи и Стојанчевићи), Ниш, Никољдан.
-177, Параћинци (Матејићи, Раџићи, Пантићи, Марковићи и Симићи), Сикирица (десни слив Велике Мораве), Никољдан.
-184, Петровићи (Прешићи, Ивковићи, Голубовићи, Пауновићи, Лукићи, Вујичићи, Ненадовићи и Танасковићи), Сјеница, Јовањдан.
-187, Поповићи, Сјеница, Никољдан.
-191, Радовановићи, Сјеница, Пантелијевдан.
-192, Радосављевићи (Чалобрићи-Лазаревићи), Сикирица (десни слив Велике Мораве), Никољдан.
-202, Симићи (Јасенковићи и Симићи), Ресава, Илиндан.
-205, Солунци (Добошаревићи-Стојановићи; и Јанковићи), Солун, Митровдан.
-227, Цветковићи (Савићи-Станковићи; Димитријевићи, Ђорђевићи и Цветковићи), Прељина, Савиндан.

Досељени у периоду од 1788. до 1803. године:

-242, Бенчићи (Цветковићи), Видин (Бугарска), не каже се коју славу славе.
-245, Биџићи (Живковићи), Ресава, Никољдан.
-264, Вељковићи, Ресава, Никољдан.
-266, Војничани, Војник (Ресава), Св. Настасије.
-299, Добросављевићи, Ресава, Никољдан.
-301, Достанићи, Рабово код Видина (Бугарска), Аранђеловдан.
-304, Драгутиновићи, Стари Влах (Горња Моравица), Јовањдан.
-315, Ђурђевићи, Ресава, Ђурђиц.
-320, Живковићи, Рабово код Видина (Бугарска), Никољдан.
-328, Игњатовићи (Маринковићи), Књажевац, Никољдан.
-330, Иличићи (Панићи), Гложани (десни слив велике Мораве), Ђурђиц.
-335, Јовановићи, Трешњевица (Јасеница), Никољдан.
-340, Јончићи, тетово (Македонија), Никољдан.
-344, Јуручки (Миловановићи и Миљковићи), Јуруци (Македонија), Никољдан.
-347, Китићи (Стојановићи), Раковица (Видин-Бугарска), Јовањдан.
-361, Кулчани (Нешићи, Петковићи и Лилићи), Кула (Бугарска), Никољдан.
-362, Кумријићи, Куманово (Македонија), Мратиндан.
-368, Лалићи, Ресава, Никољдан.
-375, Мајстор-Јовановићи, Књажевац, Никољдан.
-379, Маринковићи, Ресава, Никољдан.
-384, Марковићи, Ресава, Никољдан.
-405, Милојковићи, Ресава, Никољдан.
-406, Милосављевићи, Ресава, Никољдан.
-441, Павловићи (Живковићи и Павловићи), Ресава, Никољдан.
-442, Павловићи, Рајкинац (десни слив Велике Мораве), Ђурђиц.
-447, Пандурци, Раковица-Видин (Бугарска), Никољдан.
-463, Поповићи, Ресава, Никољдан.
-467, Предићи (Стевановићи), Црквенац (моравско-ресавски округ), Никољдан.
-479, Раџићи, Велики Извор, Стевањдан.
-493, Соколовићи (Станковићи-Стојановићи; Милошевићи и Соколовићи), Ресава, Никољдан.
-499, Стаматовићи (Матејићи и Миљковићи), Ресава, Никољдан.
-503, Станковићи, Књажевац, Никољдан.
-504, Станковићи, Ресава, Никољдан.
-505, Станковићи, Зајечар, Св. Василије.
-506, Станковићи, Златово (Млава), Св. Василије.
-507, Станојловићи, Гложани, (десни слив Велике Мораве), Никољдан.
-514, Стојиловићи, Самоково код Новог Брда, Аранђеловдан.
-520, Татарчевићи, Ресава, Стевањдан.
-525, Тодоровићи (Цветковићи), Ресава, Мратиндан.
-526, Тодоровићи, Ресава, Ђурђиц.
-529, Томићи, Сјеница, Св. Петка.
-531, Тошићи, Заграђе (Тимок), Никољдан.

Досељени у периоду од 1804. до 1814. године:

-568, Асурџићи (Асурџићи и Ђорђевићи), Лесковац, Никољдан.
-578, Благојевићи, непознето (Петровац), Никољдан.
-604, Ваткићи (Вељковићи-Ристићи; и Марковићи), Велики Извор, Ђурђиц.
-627, Вулићи (Петковићи), Велики Извор, Никољдан.
-632, Вучковићи, Књажевац, Никољдан.
-654, Дебељачки (Радојковићи), Тетово (Македонија), не каже се коју славу славе.
-660, Донићи (Стојановићи – Крстићи и Донићи), Зајечар, Савица.
-685, Ђурићи (Тошићи и Ђурићи), Црквенац (десни слив Велике Мораве), Никољдан.
-740, Јовановићи*, Власотинци, Илиндан.
*Из ове породице је г. Лазар Јовановић, бивши министар привреде.
-749, Јовићи (Милићи), Велики Извор, Никољдан.
-752, Јовичићи (Милојковићи), Велики Извор, Никољдан.
-766, Качаревићи (Живковићи, Марковићи и Ристићи), Књажевац, Никољдан.
-778, Крстићи, Зајечар, Никољдан.
-793, Лилчићи, Зајечар, Никољдан.
-823, Мијаиловићи, Кусадак (Јасеница), Аранђеловдан.
-826, Микићи, Велики Извор, Никољдан.
-845, Милићи (Милићи и Илићи), Криви Вир, Никољдан.
-869, Милошевићи (Николићи и Аранђеловићи-Ранђеловићи), Ресава, Никољдан.
-890, Мујковићи (Пешићи и Цолићи), Велики Извор, Савица.

-904, Николићи, Бигреница (Раваница), Никољдан.
-908, Нинићи (Николићи), Влаовић (Бугарска), Никољдан.
-916, Павличићи, Сикирица, Никољдан.
-939, Петричковићи (Петровићи), Велики Извор, Никољдан.
-944, Петровићи (Младеновићи), Ђунис, Никољдан.
-987, Радојковићи (Томићи и Стевановићи), Велики Извор, Никољдан.
-1030, Стајкићи (Николићи), Криви Вир, Савица.
-1036, Станојевићи, Пећ, Никољдан.
-1053, Стојановићи (Петровићи), Велики Извор, Никољдан.
-1062, Танасковићи (Николићи), Књажевац, Тодорова Субота.
-1103, Шишковићи, Нови Хан, Никољдан.

Досељени у периоду од 1817. до 1903.године:

-1126, Шаренковићи (Петровићи), Књажеац, Јовањдан.
-1156. Вујићи, Рачник (Осаница), Никољдан.
-1171, Сердановићи, Банат, Ђурђиц.
-1187, Мангупи (Ђорђевићи), Књажевац, Ђурђиц.
-1196, Трупалићи (Петровићи), непознато (Ресник), Ђурђиц.
-1201, Вачићи (Ђорђевићи и Тодоровићи), Видинска Раковица (Бугарска), Никољдан.
-1206, Маџаревићи (Вучковићи), Мађарска, Никољдан.
-1211, Недељковићи, Видин (Бугарска), Никољдан.
-1219, Дилићи (Вучковићи), Влаовић (Бугарска), Никољдан.
-1333, Анђелковићи, Домус Поток (Осаница), Никољдан.
-1417, Стефановићи, Смедерево, Стевањдан.
-1440, Петковићи, Ловци (Осаница), Никољдан.
-1489, Првановићи, Велики Извор, Никољдан.
-1496, Крстићи, непознато (Баточина), Трифундан.
-1557, Илићи, непознато (Брзан), Аранђеловдан.
-1576, Радивојевићи, непознато (Ново Село), Ђурђиц.
-1602, Недељковићи, непознато (Баточина), Лучиндан.
-1611, Тошковићи, Житорађа (Топлица), Лучиндан.
-1631, Живановићи, непознато (Мирашевац), Ђурђиц.
-1642, Николићи, Трн (Бугарска), Никољдан.
-1658, Русимовићи, Раковица (Бугарска), Аранђеловдан.
-1667, Павловићи, непознато (Бадњевац), Ђурђиц.
-1684, Којићи, Дубље (Ресава), Никољдан.
-1688, Милисављевићи, непознато (Марковац), Стевањдан.
-1692, Стевановићи, непознато (Брзан),Ђурђиц.
-1704, Милетићи, непознато (Брзан), Јовањдан.
-1729, Ђорђевић, непознато (Брзан), Никољдан.
-1739, Миличићи, непознато (Марковац), Св. Ћирило и Методије.
-1778, Крстићи, Књажевац, Никољдан.
-1782, Мандићи, непознато (Баточина), Никољдан.
-1785, Мијатовићи, непознато (Баточина), Никољдан.
-1804, Милојковићи, Свилајнац, Никољдан.
-1809, Стојадиновићи, непознато (Ново Село), Алимпијевдан.
-1814, Матићи, непознато (Марковац), Аранђеловдан.
-1818, Павличићи (Павловићи), непознато, (Ново Село), Срђевдан.
-1834, Дајковићи, Белопавлићи (Црна Гора), Зачеће Св. Јована.
-1853, Миладиновићи, непознато (Доња Рача), Никољдан.
-1865, Митровићи, Трн (Бугарска), Никољдан.
-1872, Маринковићи, непознато (Марковац), Никољдан.
-1942, Огњановићи, Прислоница (Чемерница), Аранђеловдан.
-1997, Спасићи, непознато (Баточина), Никољдан.
-2019, Пауновићи, непознато (Марковац), Аранђеловдан.
-2044, Крстићи, Јагодина, Никољдан.
-2063, Јоцићи, Драгошевац (Лугомир), Мратиндан.
-2074, Скокићи, Црквенац (Ресава), Јовањдан.
-2091, Ђорђевићи, Лозовик (Белица), Ђурђиц.
-2119, Јовановићи, Јагодина, Ђурђиц.
-2146, Стевановићи, Црна Бара (Мачва), Ђурђевдан.
-2193, Петровићи* (Миленковићи, Петровићи и Ивановићи), непознато, старинци, Св.Петка.
-2212, Јовановићи*, Велика Плана, 1815*, Св. Петка.
-2213, Петковићи*, Велика Плана, 1815*, Св. Петка.
-2256, Ивковићи*, Паланка, 1880*, Св. Петка.
-2258, Николићи*, Паланка, 1880*, Аранђеловдан.
-2271, Стевановићи*, Велика Плана, 1893*, Св. Петка.
-2276, Стојановићи*, Велика Плана, 1900*, Св. Петка.
*Роми, година досељавања.
-2290, Николићи**, Магарево (Македонија), 1879**, не славе.
-2298, Христићи**, Маловиште, 1894**, не славе.
-2301, Мијајиловићи**, Магарево, 1898**, не славе.

2015 Општина Лапово и агенција Инфостил. Забрањено преузимање садржаја без дозволе издавача.