mlsuprave-cir
Његошева 18 34220 Лапово, Србија  Teл: +381 34 853 159   E-пошта: office@lapovo.rs

Руководство

Председник Општине

Бобан Миличић

Контакт
Тел. 034/853516
Факс: 034/853105
е-маил: predsednik@lapovo.rs


Помоћник председника општине

Kontakt
Tel. 034/853159
Faks: 034/853105
e-mail:


Заменик председника

Мирела Раденковић

Контакт
Тел. 034/853193
Факс: 034/853105
е-маил: radenkovicmirela@gmail.com


Председник Скупштине

Небојша Милетић

Контакт
Тел. 034/853281
Факс: 034/853105
е-маил: office@lapovo.rs


Заменик председника Скупштине

Дејан Којанић

Контакт
Тел. 034/853281
Факс: 034/853105
е-маил: office@lapovo.rs
е-маил: s.o.lapovo@gmail.com

 

2015 Општина Лапово и агенција Инфостил. Забрањено преузимање садржаја без дозволе издавача.