mlsuprave-cir
Његошева 18 34220 Лапово, Србија  Teл: +381 34 853 159   E-пошта: office@lapovo.rs

Тип насеља


Насеље има два дела, варошицу (чаршију) и село. Лапово има два краја, Горњи и Доњи Крај. Први не на странама поменутих брда и на њиховом прелазу у долинску раван, други је у равници и јако се примакао реци. Кроз Горњи Крај пролази Цариградски Друм а кроз Доњи Свилајначки Друм и пруга Београд – Ниш.
Део Лапова где Горњи Крај прелази у Доњи, на мести где се укрштају железничка пруга и Свилајначки Друм, зове се средина варошице; а део те средине испод пруге, на самом друму, представља лаповску чаршију.

Куће сеоског дела подигнуте са обеју страна Цариградског Друма и железничке пруге. На њима и у сокацима оне изгледају ушорене, али су подубље у двору испред којих је воћњак или башта.

Поред Горњег и Доњег Краја Лапово (село) има Циганску Малу, која је у дну Доњег Краја. Крајеви су састављени од махала или кућних група већих родова. У Горњем Крају овеће кућне групе су: Јончићи, Прешићи, Донићи, Мујковићи и Стојановићи; осредње групе: Шишковићи, Кулчани, Јовићи, Којанићи, Банковићи, Ратковићи, Станојловићи и Ђорђевићи; а мање: Крстићи (Зајечарци), Јовичићи, Стојкићи, Станковићи (Књажевчани), Милићи, Живковићи, Петрилковићи, Мајстор-Јовановићи, Соковићи и Миличићи (Ђорђевци).

У Доњем Крају су најеће кућне групе: Прешићи,Параћинци, Солунци, Прљићи, Којићи и Стојковићи; осредње: Симеуновићи, Гојковићи, Златковићи, Здравковићи, Мутавџићи, Веселиновићи, Петровићи, Радосављевићи и Цветковићи; а омање: Игњатовићи, Гајићи, Глигоријевићи (Илинци), Предићи, Дамњановићи, Јовановићи (Никољци), Пандурци, Попадићи и Томићи.

2015 Општина Лапово и агенција Инфостил. Забрањено преузимање садржаја без дозволе издавача.