mlsuprave-cir
Његошева 18 34220 Лапово, Србија  Teл: +381 34 853 159   E-пошта: office@lapovo.rs

A.S.A Врбак д.о.о

Компанија .А.С.А. Врбак д.о.о. врши делатност сакупљања комуналног отпада са територија општина Лапово, Баточина, Деспотовац и Рача. Основана је октобра 2007. године а са активностима је започела априла 2008. године. Тренутно, .А.С.А. Врбак д.о.о. опслужује до 50 000 становника и 676 компанија.

Депоновање сакупљаног отпада врши се на модерној санитарној депонији изграђеној по највишим еколошким и ЕУ стандардима. Комплекс депоније заузима површину од 21ха 93а и налази се на територији општине Лапово. Компанија .А.С.А. Еко огранак Лапову руководи новоизграђеном депонијом и преносом искуства и знања обезбеђује да депонија служи општинама у наредних 25 година.

Управа
Ратника солунског фронта бб

Депонија
Краљице Марије бб
34 220 Лапово
Република Србија

Тел. + 381 (0) 34 850 350
Фаx. +381 (0) 34 850 353

Радно време
Од понедељка до петка
 08.00 до 16.00

 

asa2

2015 Општина Лапово и агенција Инфостил. Забрањено преузимање садржаја без дозволе издавача.