mlsuprave-lat
Njegoševa 18 34220 Lapovo, Srbija  Tel: +381 34 853 159   E-mail: office@lapovo.rs
VESTI

Zaposleni u zdravstvu

I Službe za zdravstvenu zaštitu žena, dece i školske omladine, polivalentnu patronažu, laboratorijsku dijagnostiku i dečju preventivnu stomatologiju

Odsek za laboratorijsku dijagnostiku:

1.Jovanović Saša, dipl ph, biohemije
2.Aleksandrović Slađana, Medicinski tehničar – laborant
3.Stevanović Marija, Medicinski tehničar – laborant
4.Filipović Verica, Medicinski tehničar – laborant
5.Filipović Vesna, Medicinski tehničar – laborant

Odsek za zdravstvenu zaštitu dece , školske omladine i dečju preventivnu stomatologiju:

1.Stanojević Vesna, dr spec.pedijatar, Direktor
2.Dragana Golubović-Prešić, dr spec.medicine
3.Cvetković Ljubinka, Medicinski tehničar
4.Lukić Gordana, Medicinski tehničar
5.Lazarević Violeta, dr stomatologije
6.Šikonja Svetlana, Stomatološki tehničar

Odseku za zdravstvenu zaštitu žena i polivalentnu patronažu:

1.Danijela Milenković, dr spec.ginekologije
2.Petrović Mirjana, Medicinski tehničar
3.Petrović-Zlatković Sandra, Glavni medicinski tehničar
4.Solunac Snežana, Patronažna sestra

II Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, zaposlenih, hitnu medicinsku pomoć, kućno lečenje i zdravstvenu negu i opštu stomatologiju

Odsek za hitnu medicinsku pomoć u ustanovi i na terenu i kućno lečenje:

1.Dejan Stevanović, dr.spec.urgentne medicine, Pomoćnik direktora za medicinska pitanja
2.Radosav Pavlović, dr medicine
3.Ana Radenković, dr medicine
4.Krstić Dragana, Medicinski tehničar
5.Dostanić Slavica, Medicinski tehničar
6.Rajić Snežana, Medicinski tehničar
7.Jovičić Gordana, Medicinski tehničar
8.Jocić Ivana Medicinski tehničar
9.Danijela Đorđević, Nadzorna sestra

Odsek za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva:

1.Vujaklija Nevenka, dr spec.opšte medicine
2.Mujković Marija, dr medicine
3.Nina Zdravković, Medicinski tehničar
4.Arsenijević Tanja, Medicinski tehničar
5.Tomanović Nataša, Medicinski tehničar
6.Spasojević Radica, Medicinski tehničar

Na specijalizaciji:

1.Mujković Srđan, dr medicine
2.Rašković Vesna, dr medicine

Odsek za internu medicinu i medicinu rada:

1.Suzana Žugić, spec.medicine rada
2.Vujaklija Dušan, spec.medicine rada
3.Bojičić Tatjana, dr spec.interne medicine
4.Vesna D.Šišković, Medicinski tehničar
5.Zdravković Slavica, Medicinski tehničar
6.Goran Drobnjak, Fizioterapeutski tehničar

Odsek za opštu stomatologiju:

1.Milena Solunac, dr stomatologije
2.Šišković Vesna, Stomatološki tehničar
3.Gajić Slavoljub, Zubni tehničar

III Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge poslove

Odsek za pravne i ekonomsko-finansijske poslove :

1.Mrkonja Radojka, dipl ecc – Načelnik
2.Dragica Savić, dipl ecc – Šef
3.Stojanović Tatjana, Referent opštih poslova
4.Petrović Slaviša, Blagajnik.
Odsek za tehničke i druge poslove:

1.Jelenković Miloš, Vozač
2.Miličić Slavoljub, Referent za zaštitu od požara -Vozač
3.Tošinović Slaviša, Vozač
4.Jovanović Boban, Vozač
5.Rajković Ana, Pomoćni radnik
6.Šišković Snežana, Pomoćni radnik
7.Prokić Suzana, Pomoćni radnik

2018 Opština Lapovo i Infostil agencija. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.