mlsuprave-lat
Njegoševa 18 34220 Lapovo, Srbija  Tel: +381 34 853 159   E-mail: office@lapovo.rs
VESTI

JKSP “MORAVA”Lapovo

Javno komunalno stambeno preduzeće ,,Morava” je osnovano 24.01.1973.godine, i od tada neprestano obavlja svoju delatnost.
Osnivač Javnog komunalnog stambenog preduzeća ,,Morava” je SO Lapovo, koja je Odlukom SO Lapovo organizovala preduzeće za obavljanje komunalnih, stambenih i drugih poverenih delatnosti, koje su od posebnog interesa za razvoj opštine i nezamenljiv uslov života i rada građana i rada drugih preduzeća i ustanova.

Preduzeće posluje pod punim i skraćenim nazivom firme. Pun naziv firme je javno komunalno stambeno preduzeće ,,Morava” Lapovo, a skraćeni naziv firme je JKSP,,Morava”Lapovo.

JKSP ,,Morava” Lapovo obavlja sledeće delatnosti:

sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
eksploataciju peska, šljunka, gline i kaolina
izgradnja puteva
izgradnja cevovoda
izgradnja ostalih nepomenutih građevina
postavljanje vodovodnih, kanalizacionih sistema
trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
trgovina na veliko otpacima i ostacima
trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
uređenje i održavanje javnih i zelenih površina
pogrebne i srodne delatnosti (upravljanje grobljima)

Matični broj preduzeća je: 07149581
Poreski identifikacioni broj je: 101888403
Tekući račun: 205-105776-47, kod Komercijalne banke AD Beograd
310-151337-65, kod NLB banke Beograd

Odgovorno lice u preduzeću je direktor vd Milan Hršum.

Telefoni za kontakt:

034/853-662 direktor
034/853-165 opšta služba
034/852-145 računovodstvo
034/852-706 tehnička služba

2018 Opština Lapovo i Infostil agencija. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.