mlsuprave-lat
Njegoševa 18 34220 Lapovo, Srbija  Tel: +381 34 853 159   E-mail: office@lapovo.rs
VESTI

Štab za vanredne situacije

Štab za vanredene situacije obrazuje Skupština opštine Lapovo.

Opštinski štab za vanredne situacije obavlja sledeće poslove:
1) rukovodi i koordinira rad subjekata sistema zaštite i spasavanja i snaga zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama na sprovođenju utvrđenih zadataka;
2) rukovodi i koordinira sprovođenje mera i zadataka civilne zaštite;
2a) rukovodi i koordinira sprovođenje mera i zadataka obnove, rekonstrukcije i rehabilitacije uzimajući u obzir potrebe održivog razvoja i smanjenja ugroženosti i rizika od budućih vanrednih situacija
3) razmatra i daje mišljenje na predlog Procene ugroženosti i predlog
Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama;
4) prati stanje i organizaciju sistema zaštite i spasavanja i predlaže mere za njihovo poboljšanje;
5) naređuje upotrebu snaga zaštite i spasavanja, sredstava pomoći i drugih
sredstava koja se koriste u vanrednim situacijama;
6) stara se o redovnom informisanju i obaveštavanju stanovništva o
rizicima i opasnostima i preduzetim merama, za smanjenje rizika od katastrofa;
7) razmatra organizaciju, opremanje i obučavanje jedinica civilne zaštite,
osposobljenih pravnih lica;
8) sarađuje sa nadležnim organima zaštite i spasavanja susednih država u
vanrednim situacijama;
8a) naređuje pripravnost-spremnost za vanrednu situaciju;
9) procenjuje ugroženost od nastanka vanredne situacije;
9a) izrađuje predlog godišnjeg plana rada i godišnjeg izveštaja o radu;
9b) sprovodi godišnji plan rada
10) sarađuje sa štabovima susednih jedinica lokalne samouprave;
11) imenuje poverenike i zamenike poverenika u naseljenim mestima;
12) razmatra i predlaže donošenje odluke o organizaciji zaštite i
spasavanja na teritoriji Opštine;
12a) podnosi SO na usvajanje predlog godišnjeg plana rada i godišnjeg izveštaj o radu;
13) naređuje evakuaciju stanovništva i donosi odluku o obimu evakuacije i
kategorijama stanovništva koje se evakuiše;
14) angažuje osposobljena pravna lica od značaja za zaštitu i spasavanje na
teritoriji opštine;
15) donosi naredbe, zaključke i preporuke;
16) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

1.
Komadant Štaba
Predsednik opštine
2.
Zamenik komadanta
Zamenik predsednika opštine
3.
Načelnik Štaba
MUP – Sektor za vanredne situacije – Uprava za VS Kragujevac
4.
Član Štaba
Predsednik Skupštine
5.
Član Štaba
Zamenik predsednika Skuštine
6.
Član Štaba
Šef službe za katastar Lapovo
7.
Član Štaba
Direktor JKSP «Morava» Lapovo
8.
Član Štaba
Direktor Doma zdravlja Lapovo
9.
Član Štaba
Komandir PS Lapovo
10.
Član Štaba
Komandir VSO za Batočinu i Lapovo
11.
Član Štaba
Predsednik odbora za bezbednost i saobraćaj
12.
Član Štaba
Član opšt. veća za puteve,kom.delat. i infrastrukturu
13.
Član Štaba
Sekretar Crvenog krsta

Za lokalni centar za prijem upozorenja određuje se kancelarija dežurne službe Opštinske uprave Opštine Lapovo, sa postojećim sistemom veza – fiksnim telefonom 034/853-159 i faksom za pisana dokumenta 034/853-105, e-mail: office@lapovo.rs.
Načelnik opštinskog štaba za vanredne situacije je Slađana Nedović.
Kontakt: 034/853159


Opštinski štab čine:

– Komadant opštinskog štaba – Predsednik opštine Lapovo
– Zamenik komadanta opštinskog štaba – Zamenik predsednika opštine Lapovo
– Načelnik opštinskog štaba – Predstavnik nadležne službe MUP-a -Uprave za vanredne situacije Kragujevac

Članovi Opštinskog štaba:

– Predsednik Skupštine opštine Lapovo
– Zamenik predsednika Skuštine opštine Lapovo
– Predstavnik Opštinskog veća opštine Lapovo
– Načelnik Opštinske uprave Lapovo
– Direktor JKSP «Morava» Lapovo
– Direktor Doma zdravlja Lapovo
– Komandir Policijske stanice Lapovo
– Komandir vatrogasno-spasilačke jedinice za Batočinu i Lapovo
– Predsednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lapovo
– Predstavnik za civilno-vojnu saradnju Ministarstva odbrane – Centar odbrane Batočina
– Sekretar Crvenog krsta
– Predstavnik Ogranka Elektrodistribucije Kragujevac – poslovnica Lapovo
– Predstavnik Republičkog geodetskog zavoda – službe za nepokretnosti Lapovo
– Privatni preduzetnici

U Štab za vanredne situacije za teritoriju opštine Lapovo, na predlog Predsednika opštine, imenuju se:
– Бобан Миличић, председник општине Лапово – командант општинског штаба;
– Марко Вељковић, заменик председника општине Лапово – заменик команданта општинског штаба;
– Далибор Томић, представник Управе за ванредне ситуације Крагујевац – начелник општинског штаба;

Za članove:
– Мирела Раденковић- председник Скупштине општине Лапово
– Радосав Павловић- заменик председника Скупштине општине Лапово
– Никола Тошић – члан Општинског већа– члан;
– Никола Несторовић – начелник Општинске управе општине Лапово
– Марија Голубовић – в.д. директорка ЈКСП „Морава“ Лапово
– Марија Мујковић – директорка Дома здравља Лапово
– Иван Андрејевић – командир Полицијске станице Лапово
– Драган Младеновић -командир ватрогасно-спасилачке јединице за Баточину и Лапово
– Славољуб Миличић – председник Добровољног ватрогасног друштва
– Јован Ђорђевић – представник за цивилно-војну сарадњу МО – Центар одбране Баточина
– Јелена Кумрић- секретаркa Црвеног крста Лапово
– Саша Јовановић – шеф одсека пословнице Електродистрибуције Крагујевац у Лапову
– Миливоје Анђелковић –представник РГЗ-Службе за катастар непокретности Лапово
– Мирослав Солунац – приватни предузетник
– Предраг Спасојевић – приватни предузетник
– Божидар Филиповић – приватни предузетник
– Драгиша Ђорђевић – приватни предузетник

2018 Opština Lapovo i Infostil agencija. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.