mlsuprave-lat
Njegoševa 18 34220 Lapovo, Srbija  Tel: +381 34 853 159   E-mail: office@lapovo.rs
VESTI

Objedinjena procedura

ocedura

Objedinjena procedura je postupak, ili skup postupaka iz oblasti izgradnje koje sprovodi Opštinska uprava po službenoj dužnosti, u ime i za račun stranke, pribavljanjem potrebnih uslova i drugih dokumenata od republičkih i lokalnih javnih preduzeća, Službe za katastar nepokretnosti i drugih organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja.

Pogledajte sledeća dokumenta:

-Lokacijski uslovi
-Dokumentacija za građevinske dozvole
-Dokumentacija za upotrebne dozvole
-Rešenja o odobrenju izvođenja radova
Таксе 01.08.2020.

2018 Opština Lapovo i Infostil agencija. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.