mlsuprave-lat
Njegoševa 18 34220 Lapovo, Srbija  Tel: +381 34 853 159   E-mail: office@lapovo.rs

Odbornici

«Zaklinjem se da ću se u radu Skupštine opštine Lapovo pridržavati Ustava, Zakona, Statuta opštine Lapovo, i Poslovnika o radu Skupštine opštine Lapovo, i da ću časno i nepristrasno vršiti dužnost odbornika, rukovodeći se interesima građana».

Solunac Dragan
Mujković Srđan
Petrović Aleksandar
Vujičić Slađana
Miličić Slaviša
Petrović Dejan
Pavlović Radosav
Mihajlović Jelena
Ćibić Mirela
Golubović Marija
Ivković Slavoljub
Krstić Saša
Ristić Slađana
Petrović Aleksandra
Zlatković Slavica
Kumrić Saša
Kocić Dejan
Isaković Igor
Vujović Darko
Petrović Ivan
Miletić Nebojša
Kojanić Dejan
Mladenović Miomir
Stanković Zoran
Stojanović Dragan
Petrović Goran
Solunac Siniša
Pavlović Zoran

2018 Opština Lapovo i Infostil agencija. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.