mlsuprave-lat
Njegoševa 18 34220 Lapovo, Srbija  Tel: +381 34 853 159   E-mail: office@lapovo.rs
Добродошли у Лапово/ Dobrodošli u Lapovo/ Welcome to Lapovo

Odbornici

«Zaklinjem se da ću se u radu Skupštine opštine Lapovo pridržavati Ustava, Zakona, Statuta opštine Lapovo, i Poslovnika o radu Skupštine opštine Lapovo, i da ću časno i nepristrasno vršiti dužnost odbornika, rukovodeći se interesima građana».

Dragan Solunac
Srđan Mujković
Ivan Šišković
Slađana Vujičić
Boban Miličić
Dejan Petrović
Radosav Pavlović
Jelena Mihajlović
Mirela Ćibić
Marija Golubović
Violeta Stojanović
Saša Krstić
Aleksandra Petrović
Slavica Zlatković
Saša Kumrić
Dejan Koćić
Igor Isaković
Sladjana Aleksandrović
Darko Vujović
Ivan Petrović
Nebojša Miletić
Dejan Kojanić
Miomir Mladenović
Zoran Stanković
Dragan Stojanović
Goran Petrović
Siniša Solunac
Zoran Pavlović
Slađana Ristić

 

 

 

 

2018 Opština Lapovo i Infostil agencija. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.