mlsuprave-lat
Njegoševa 18 34220 Lapovo, Srbija  Tel: +381 34 853 159   E-mail: office@lapovo.rs
VESTI

Odeljenje za opštu upravu

Odeljenje za opštu upravu i društvene delatnosti

Odeljenje za opštu upravu i društvene delatnosti vrši poslove koji se odnose na izradu nacrta normativnih akata koje donosi načelnik.
Opštinske uprave, organizaciju i metod rada Opštinske uprave, sprovođenje propisa o upravi i kancelarijskom poslovanju, organizaciju i rad pisarnice i arhive za opštinsku upravu, rešavanje u upravnim stvarima o građanskim stanjima, vođenje matičnih knjiga i evidencija o državljanstvu, vođenje biračkog spiska, izdavanje radnih knjižica, radne odnose i izradu pojedinačnih rešenja iz radnih odnosa zaposlenih u opštinskoj upravi, poslove u vezi sa osnivanjem ustanova i organizacija u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja, inspekcijski nadzor u oblasti prosvete, kulturu, primarnu zdravstvenu zaštitu, fizičku kulturu, sport, dečju i socijalnu zaštitu, prati i obezbeđuje njihovo funkcionisanje, vrši nadzor nad radom i organizaciju vršenja poslova u vezi sa zaštitom kulturnih dobara od značaja za opštinu, podsticanje razvoja kulturno umetničkog amaterizma i stvaranje uslova za rad biblioteke i drugih ustanova kulture čiji je osnivač opština, učenička i studenska pitanja, društvenu brigu o deci, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, dečji dodatak, roditeljski dodatak, porodiljsko odsustvo, boračko invalidsku zaštitu.

Načelnik Odeljenja je Zorica Miličić, diplomirani pravnik.
Telefon 034 6851 363 ili 034 853 159 lokal 107.
Elektronska adresa zastita.lapovo@gmail.com

2018 Opština Lapovo i Infostil agencija. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.