mlsuprave-lat
Njegoševa 18 34220 Lapovo, Srbija  Tel: +381 34 853 159   E-mail: office@lapovo.rs
VESTI

Struktura stanovništva

Na osnovu podataka koji se odnose na poslednja tri zvanična popisa stanovništva može se konstatovati neprekidan pad broja stanovnika opštine Lapovo. Po poslednjem zvaničnom popisu stanovništva iz 2002. godine opština Lapovo je imala 8.228 stanovnika što je 11% manje u odnosu na popis sproveden 1971. godine i 14 % manje u odnosu na popis 1991. godine. Kako opština Lapovo spada u grupu malih opština, uočava se migracija stanovništva ka većim privrednim centrima i to pre svega onim u okruženju. Na ovakav demografski balans uticala je i druga komponenta demografskog procesa u vidu prirodne depopulacije.

Polna struktura stanovništva

Na osnovu predhodne tabele u kojoj je prikazana struktura stanovnika po polu u poslednja zvanična četiri popisa može se zaključiti da je ženska populacija brojnija u svim popisnim godinama. Broj zenske populacije je u 2002. godini bio za 6,4% veći u odnosu na mušku populaciju, a u ostalim godina taj procenat je bio manji.
Starosna strukutura stanovništva

Struktura stanovništva opštine Lapovo po starosti formirana je direktnim dejstvom fertiliteta, odnosno nataliteta, a proces starenja je u najvećoj meri uslovljen sekularnim padom nataliteta. Na strukturu stanovništva prema starosti uticali su smrtnost, u manjoj meri, odnosno migracije mlađeg stanovništva u znatno većoj meri. Prema podacima sa popisa stanovništva sprovedenog 2002. godine, najveći broj stanovnika je između 40. i 49. godine i to 694, što čini 8,4% ukupne populacije opštine Lapovo. Uočava se variranje broja stanovnika do 20 godina starosti.

Odnos urbanog i ruralnog stanovništva

Po popisu stanovništva sprovedenom 2002. godine stanovništva opštine Lapovo može uočiti dominantnost urbanog u odnosu na ruralno stanovništvo optine. Urbano stanovnistvo živi u Lapovo varoši i čini 90,2% ukupne populacije opštine, a u Lapovo selu živi 806 stanovnika, ili 9,8%. Seosku sredinu prati depopulacija zbog prestanka biološkog obnavljanja, ali i zbog migracija stanovništva prema urbanim i drugim područjima atraktivnijim za život i rad. Gustina naseljenosti opštine je 149,6 st/km2

Obrazovna struktura stanovništva koje je starije od 15 godina, ukazuje da je najbrojnija grupacija stanovništva sa srednjim obrazovanjem na koju se odnosi 42,2% posmatrane populacije. Samo osnovno obrazovanje ima 24%, dok je 26,6% posmatrane populacije bez osnovnog obrazovanja. Na osnovu podataka o obrazovnoj stukturi stanovništva, može se uočiti da broj ženske populacije dominantan u niže obrazovnim grupacijama. Ovo se posebno odnosi na grupacije stanovništva bez školske spreme i sa samo 3 razreda osnovne škole, gde ženska populacija, u obe grupe, čini više od 77% posmatrane populacije.

 

2018 Opština Lapovo i Infostil agencija. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.