mlsuprave-lat
Njegoševa 18 34220 Lapovo, Srbija  Tel: +381 34 853 159   E-mail: office@lapovo.rs
VESTI

Crkva

Hram Svete Paraskeve u Lapovu

Hram Svete Paraskeve u Lapovu podignut je 1912.g. na mestu gde je prethodno bila crkva brvnara sagradjena 1828.g. , a za vreme službovanja sveštenika Vladimira Djurkovića i Životija Stevanovića. Crkvu je osveštao tadašnji Mitropolit, a potonji Patrijarh srpski Dimitrije Pavlović 1919. g. koji je 1870.g. službovao u Lapovu. Sagradjena je po planovima poznatog arhitekte Jovana Spasojevića, krstoobrazne osnove sa centralnim kubetom. Iznad priprate su dva manja kubeta, a na istočnoj, severnoj i južnoj strani poligonalne apside. Hram ima naglašenu longitudinalnost, a zidne površine predstavljaju mešavinu raških i moravskih motiva. Sagradjena je delimično od kamena a delimično od opeke. Za temelj je doteran lomljeni kamen iz Brzana i Gradca, za sokl i stepenice iz džepskog majdana, a beli i žuti kamen je dovežen iz dela Lapova zvanog Gvozdenjak. Crveni kamen za prozore je doteran iz Svete Petke kod Paraćina, a mermerni stubovi su nabavljeni iz Venčaca.

Ikone na ikonostasu izradili su akademski slikari Patko Vučetić i Ljubiša Valić, a 1959. godine je na zapadnoj strani hrama dozidana zvonara sa tremom, za vreme službovanja paroha Miloja Mitrovića. U crkvi su služili sveštenici: Vladimir Djurković, Životije Stevanović, Jovan Viktorovski, dr Živan Marinković, Teodosije Sneguljski, Vladimir Simić, Sibin Stanković, Miodrag Tufegčić, Dragutin Popović, Stojan Atanasković, Marko Radović, Miloje Mitrović, Milovan Milovanović, Mihailo Dašić, Staniša Jovanović, Milovan Gajić, Srboljub Marković, Milenko Stikić, Goran Živković i Vidoje Rajić i  djakon Dejan Šišković.

Jerej Goran Živković

 

 

2018 Opština Lapovo i Infostil agencija. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.