mlsuprave-lat
Njegoševa 18 34220 Lapovo, Srbija  Tel: +381 34 853 159   E-mail: office@lapovo.rs
VESTI

Ustanova za decu predškolskog uzrasta

,,Naša mladost“ Lapovo

Ustanova za decu ,,Naša mladost“Lapovo, osnovana je 24.02.1992. godine Odlukom tada novoformirane opštine Lapovo. Inače, predškolsko obrazovanje na teritoriji opštine Lapovo je prvi put organizovano 01.10.1978. god. pri OŠ,,Svetozar Marković“, da bi 01.10.1979.god. predškolski program bio organizovan u novoizgrađenom objektu tadašnjeg dečjeg vrtića ,,Poletarac“. Dakle dečji vrtić ,,Poletarac“ u Lapovu je obavljao predškolski program do 1992. god.od tada dečji vrtić prerasta u Ustanovu za decu ,,Naša mladost“. Naša Ustanova se razvijala kao i naše mesto , tako da je u sklopu Ustanove otvoren odeljak IV pri OŠ,, Svetozar Marković“ 1989.god. , a kasnije je otvoren odeljak ,,Vozić“ 1996. god.

Vaspitno-obrazovni rad u Ustanovi obavlja oko 27 radnika u zavisnosti od potreba Ustanove. Prateći standarde i kvalitete u obrazovanju naša Ustanova je realizovala brojne projekte u saradnji sa lokalnom samoupravom, Ministarstvom prosvete, nevladinim sektorom. Ponosni smo na opremanje centralne kuhinje , najsavremenijim mašinama za pripremanje i obradu hrane , namenjene najmlađoj populaciji-2005/06. Takođe smo ponosni na međunarodnu razmenu i saradnju sa državnim vrtićima grada Beča . Ta saradnja nam je omogućila opremu, nameštaj, didaktiku vrednu preko 30.000,00 evra. I naša deca imaju priliku da koriste standarde iz Evropske Unije.

Najveći uspeh naše Ustanove i lokalne samouprave je rekonstrukcija i dogradnja glavnog objekta Ustanove koja je u toku. Naime od 10.05.2010. teče rekonstrukcija i dogradnja naše Ustanove sa čijom rekonstrukcijom deca Lapova dobijaju veći kapacitet za oko 680m2, kabinete, fiskulturnu salu i prateće objekte po najvišim standardima. Završetkom ovih radova naša Ustanova i lokalna samouprava zadovoljiće standarde i potrebe građana Lapova. Rekonstrukcijom i dogradnjom objekta osim naše dece i roditelja, dobijaju i naši zaposleni , čiji rad u mnogome zavisi od uslova rada. Naši vredni vaspitači i medicinske sestre od 2004. su između ostalog i urednici dečjeg časopisa ,,Pečurkica“. Časopis ,,Pečurkica“ prati dešavanja u Ustanovi i načelno i principe obrazovanja dece predškolskog uzrasta. Dramska radionica Ustanove je takođe aktivna na dečjim festivalima i ima zapažene rezultate.

Naša Ustanova kao i naše mesto je u stalnom usponu i razvija se zahvaljujući ljudima dobre volje, relevantnim ljudima u Skupštini opštine Lapovo.

v.d. Direktor

Jelena Tomić

2018 Opština Lapovo i Infostil agencija. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.