mlsuprave-lat
Njegoševa 18 34220 Lapovo, Srbija  Tel: +381 34 853 159   E-mail: office@lapovo.rs
VESTI

Vodna knjiga

Saglasno članu 16. Pravilnika o sadržini, načinu vođenja obrazca vodne knjige (“Službeni Glasnik RS” broj 86/10), a u vezi poglavlja V. Vodna akta i vodna dokumentacija Zakona o vodama (“Službeni Glasnik RS” broj 30/10), u predhodnom periodu, odnosno od stupanja na snagu novog zakona o vodama, nije bilo zahteva opštinskoj upravi Lapovo, a samim tim ni izdatih vodnih uslova, vodnih saglasnosti, vodnih dozvola i potvrda i vodnih naloga.

2018 Opština Lapovo i Infostil agencija. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.